Spedice

Naše společnost dokáže zprostředkovat a zajistit jakoukoliv přepravu vašeho zboží po celém světě. Dokážeme splnit veškeré požadavky zákazníka, a to prostřednictvím vozidel smluvních dopravců na základě dlouholeté spolupráce.


Přepravy:

  • kusového zboží
  • celovozového zboží
  • nadrozměrné přepravy

Zajištění dopravy:

  • silniční
  • letecké
  • námořní